CPZ International
Dejavnost

Bazične in aplikativne raziskave

Center je registriran za raziskovalno in razvojno dejavnost na področju izobraževanja, pa tudi na področjih zaposlovanja, dela, gospodarstva, organizacije in raziskav javnega mnenja.

Razvojni projekti

Center vodi in izvaja razvojne projekte za izvedbo informacijsko podprtih sistemov izobraževanja ali pri njih dejavno sodeluje. Samostojno ali v sodelovanju z drugimi razvija in uvaja izobraževalni sistem, ki ga naročnik potrebuje.

Vodenje projektov

Center ima strokovno znanje in izkušnje pri vodenju bodisi domačih bodisi mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektov.

Analize

Center je strokovno in tehnično usposobljen za izvedbo analiz na področjih izobraževanja, zaposlovanja, dela, gospodarstva, organizacije in raziskav javnega mnenja. Pri analizah upošteva tudi ekonomske razsežnosti.

Evalvacije

S pridobljenim strokovnim znanjem in tehničnimi možnostmi Center samostojno ali skupaj z zunanjimi sodelavci razvija evalvacijske postopke ter vrednoti izobraževalne in sorodne sisteme. Sodeloval je pri evalvaciji izobraževalnih sistemov v Sloveniji in na tujem.

Svetovanje

Center in njegovi sodelavci zagotavljajo svetovanje pri razvoju novih izobraževalnih sistemov, ocenjevanja, novih izpitnih sistemov, zagotavljanja kakovosti in sistemov nadzora kakovosti, s poudarkom tudi na ekonomičnosti rešitev.

Priprava in izvedba izpitov

Center razvija gradivo in postopke vrednotenja za zunanje naročnike, pripravi, organizira in izvede izpite ter pripravi ocenjevanje in analizo vrednotenja in izpitnih rezultatov s sodobno metodologijo.

Promocijske dejavnosti

Center na podlagi navodil pripravlja in načrtuje odnose z javnostjo in promocijske dejavnosti na izobraževalnem področju.

Seminarji, kongresi, konference

Center pripravi in izvaja seminarje, kongrese, konference, delavnice in druge oblike izobraževanja.

Založniška dejavnost

Center pripravlja in izdaja knjige oziroma druge publikacije z izobraževalnega področja.