CPZ International

dr. Sergij Gabraček

je bil dolga leta sodelavec Odseka za keramiko na Inštitutu "Jožef Stefan" v Ljubljani, kjer je sodeloval pri številnih raziskovalnih projektih. Leta 1992 je prejel nagrado Republike Slovenije za znanstveno in raziskovalno delo.

V letih 1982-87 je sodeloval v Iskri Delti kot projektant in projektni vodja pri razvoju novih računalniško vodenih sistemov na kemijskem in sorodnih področjih.

Od leta 1991 je dejaven v izobraževanju. Leta 1992 je postal vodja Oddelka za evalvacijo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, leta 1993 pa direktor Republiškega izpitnega centra (zdaj Državni izpitni center), ki ga je tudi ustanovil in vodil do leta 1999. Med službovanjem na Državnem izpitnem centru je vzpostavil razširjeno mrežo sodelovanja s strokovnjaki in izpitnimi centri po vsem svetu na področjih certificiranja. Kot izvedenec je sodeloval pri številnih mednarodnih projektih certificiranja z mnogimi mednarodnimi organizacijami (npr. OECD, Svet Evrope, UNESCO, Svetovna banka, IBO). Od leta 1999 je direktor enote za raziskave in razvoj v CPZ-International.

Bibliografija [Cobiss]


Metka Uršič

je kot raziskovalka razvijala nove proizvode v razvojnem oddelku tovarne Lek in sodelovala pri raziskavah na Inštitutu za prehrano Medicinske fakultete v Ljubljani. V letih 1993-1999 je delala na Državnem izpitnem centru (RIC) in postavila publicistični sektor, ki je zajemal tudi pripravo za tisk, elektronsko tiskarno in prodajno mrežo publikacij. Kot prva v Sloveniji je uvedla tisk na zahtevo.

Kot glavna urednica je vodila publicistično politiko RIC, pri čemer je podprla predvsem deficitarna področja preverjanja znanja z izdajo prvih publikacij z izpitnimi vprašanji in gradiva v podporo pripravam na izpite za kandidate in učitelje. Podprla je tudi po številu kandidatov zapostavljena, a pomembna področja, npr. filozofijo pri maturi. Uredila je tudi več kakor 100 publikacij. Veliko se je ukvarjala z informiranjem javnosti, kandidatov, staršev in učiteljev. Odprla je tudi področje analiz izpitnih vprašanj in avtorskega prava izpitnih nalog. Prav tako je bila začetnik in vodja standardizacije izpitnih postopkov Državnega izpitnega centra v skladu s standardi ISO 9001. Od leta 1999 je direktorica CPZ-International.

Bibliografija [Cobiss]